پویان کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

خرید مقوا

خرید کاغذ

کاغذ کپی

کاغذ پلی اتیلن

کاغذ الوان

کاغذ امنیتی

کاغذ اینوردبرد

کاغذ باطله

کاغذ بایبل

کاغذ پشت چسب دار

کاغذ پشت سفید

کاغذ پشت طوسی

پوشال کاغذ

کاغذ تیشو

کاغذ چاپ و تحریر

کاغذ حرارتی

خمیر کاغذ

کاغذ دیواری

کاغذ روزنامه

کاغذ سیگار

کاغذ فانتزی

فرم های پیوسته رایانه ای

کاغذ فلوتینگ

کاغذ فیلتر هوا

کاغذ گلاسه

کاغذ لاینر

مقوای کارتنی

کاغذ مومی

کاغذ وایت آپ

ورق کارتن

کاربن لس

کاغذ پلاست

کاغذ صنعتی و کرافت

کاغذ کوتد
فروش کاغذ و مقوا -با توجه به این که مقواهای پشت طوسی بازیافتی هستند، آیا از نظر بهداشتی مشکلی برای محصول خوراکی به وجود نمی‌آید؟
.....

با توجه به این که مقواهای پشت طوسی بازیافتی هستند، آیا از نظر بهداشتی مشکلی برای محصول خوراکی به وجود نمی‌آید؟اگر مقوای بازیافتی نباید به طور مستقیم در تماس با ماده غذایی باشد. به طور معمول محصول اصلی داخل بسته‌بندی اولیه قرار می‌گیرد و مقوا نقش بسته‌بندی ثانویه را دارد. اگر مقوای بازیافتی در تماس با مواد خوراکی باشد، باید ویژگی‌های شیمیایی موجود در استاندارد 10687 را دارا باشد، خارج از آن به هیچ عنوان اجازه تولید داده نمی‌شود. این درصورتی است که تولید داخلی باشد، ‌در مورد نمونه‌های خارجی، چون حمل و نقل صورت می‌گیرد، از نظر میکروبی، نمی‌توان کاری برای آنها انجام داد. در حال حاضر استاندارد میکروبی مدونی در این زمینه موجود نیست