پویان کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

خرید مقوا

خرید کاغذ

کاغذ کپی

کاغذ پلی اتیلن

کاغذ الوان

کاغذ امنیتی

کاغذ اینوردبرد

کاغذ باطله

کاغذ بایبل

کاغذ پشت چسب دار

کاغذ پشت سفید

کاغذ پشت طوسی

پوشال کاغذ

کاغذ تیشو

کاغذ چاپ و تحریر

کاغذ حرارتی

خمیر کاغذ

کاغذ دیواری

کاغذ روزنامه

کاغذ سیگار

کاغذ فانتزی

فرم های پیوسته رایانه ای

کاغذ فلوتینگ

کاغذ فیلتر هوا

کاغذ گلاسه

کاغذ لاینر

مقوای کارتنی

کاغذ مومی

کاغذ وایت آپ

ورق کارتن

کاربن لس

کاغذ پلاست

کاغذ صنعتی و کرافت

کاغذ کوتد
فروش کاغذ و مقوا -مراحل تولید کاغذ
.....

مراحل تولید کاغذ

مراحل تولید کاغذ
الیاف سلولزی را در آب میگذارند تا رطوبت را جذب کند ونرم شود بعد آنها را روی یک شبکه سیمی ظریف پهن میکنند تا آب موجود در الیاف گرفته شود ورشته های مربوط به سطح شبکه فرونشینند ویک تخته شوند.
الیاف با از دست دادن آب بهم نزدیک میشوند و در نقاطی که الیاف روی هم قرار میگیرند نوعی اتصال هیدروژنی شکل میگیرد و آنها را بهم متصل میکند و این ارتباط خود اتصالی کلید اصلی تولید یک برگ کاغذ چسبنده سخت ومحکم است در این حالت به هیچ چسب اضافی نیاز نیست وکاغذ پس از جدا شدن آب از الیاف سلولزی و خشک شدن آنها ساخته میشود.
اجزای غیر الیافی کاغذ
در تولید کاغذ هایی که در آنها برای چاپ یا نوشتن استفاده میشود نوعی ماده پر کننده بکار میرود از این ماده نتایج بسیاری دارد مانند میزان ماتی ـ صافی و یکنواختی کاغذ و مواد پر کننده رایج (کربنات کلسیم) است.
سهم مواد پر کننده در کاغذ میتوان بین 25 تا 30 درصد وزن کاغذ را تشکیل دهد که فقط از الیاف سلولزی ساخته میشود آب را با سهولت بسیار زیاد جذب میکند و چنین کاغذ هایی با قلم وکاغذ مناسب نیستند و در بسیاری مهارت تجاری لازم است کاغذ به رطوبت مقاوم باشد فرایند مقاوم کردن کاغذ به آب را آهارزنی میگویند.