پویان کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

خرید مقوا

خرید کاغذ

کاغذ کپی

کاغذ پلی اتیلن

کاغذ الوان

کاغذ امنیتی

کاغذ اینوردبرد

کاغذ باطله

کاغذ بایبل

کاغذ پشت چسب دار

کاغذ پشت سفید

کاغذ پشت طوسی

پوشال کاغذ

کاغذ تیشو

کاغذ چاپ و تحریر

کاغذ حرارتی

خمیر کاغذ

کاغذ دیواری

کاغذ روزنامه

کاغذ سیگار

کاغذ فانتزی

فرم های پیوسته رایانه ای

کاغذ فلوتینگ

کاغذ فیلتر هوا

کاغذ گلاسه

کاغذ لاینر

مقوای کارتنی

کاغذ مومی

کاغذ وایت آپ

ورق کارتن

کاربن لس

کاغذ پلاست

کاغذ صنعتی و کرافت

کاغذ کوتد
فروش کاغذ و مقوا -خصوصیات مهم فیزیکی مقوا و کاغذ
.....

خصوصیات مهم فیزیکی مقوا و کاغذ


۱میزان رطوبت: کاهش وزن کاغذ و مقوا پس از خشک شدن تا رسیدن به وزن ثابت.
۲میزان خاکستر: میزان خاکستری که پس از سوختن باقی می ماند.
۳سنگینی: جرم یک متر مربع کاغذ بر حسب گرم
۴ضخامت: ضخامت کاغذ و مقوا
۵تعداد لایه ها و ابعاد: ابعاد ورق و تعداد لایه های فلوت و لاینر تشکیل دهنده ی مقوا.
۶لمس: نسبت ضخامت کاغذ و مقوا بر حسب یک هزارم میلی متر به سنگینی آن بر حسب گرم در متر مربع
۷جهت ساخت: جهت عمده ی الیاف سازنده ی کاغذ.
۸درجه ی چسبندگی یا جذب آب: میزان مقاومت کاغذ و مقوا در مقابل جذب آب.
۹کشش لوله ی مویین: میزان بالا رفتن آب بر حسب میلی متر.
۱۰پرداخت: شامل پرداخت یک طرفه، براقی و نمای بدون پرداخت.
۱۱رنگ: سفید یا رنگ نشده، کم رنگ، پر رنگ، نیمه رنگ
۱۲تمیزی: ناتمیزی، طبیعی، تمیز.
۱۳نفوذ هوا: تخلخل و میزان عبور هوا از منافذ.
۱۴صافی، صیقلی بودن. زبری: صافی و زبری سطح رویی یا زیرین.
۱۵کاسی: پیچ و تاب ورقه های مقوا.
۱۶بافت: چگونگی تشکیل و بافت تشکیل دهنده ی کاغذ یا مقوا.
۱۷براقیت: میزان انعکاس نور که به صورت غیر براق، کمی براق، نیمه براق و براق می باشد.