کاغذ و مقوا

پویان کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

خرید مقوا

خرید کاغذ

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

کاغذ گلاسه

کارتن
فروش کاغذ و مقوا -کاغذ و مقوا
.....

کاغذ و مقوا

توانا و انديشه ايرانی تهيه و چاپ می شود. حال وظيفه ما در مقابل اين سرمايه ملی چيست؟

اهميت اسكناس و چگونگی استفاده از آن، به عنوان يك ثروت و سرمايه ملی بر كسی پوشيده نيست. از سالها پيش مسئولان اقتصادی كشورطی بررسی هايی لزوم تاسيس كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار را به منظور صرفه جويی در هزينه های توليد كاغذ اسكناس و ساير اوراق بهادار را مورد تاييد قرار دادند. امروزه پس از سالها تلاش و پيگيري، كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار، كاغذ اسكناس، چك، صفحات پاسپورت و . . . را در داخل توليد نموده و اين گام بزرگی به سوی خودكفايي، استقلال و عدم وابستگی در زميكاغـذسازی علاوه بر يك صنعت، يك هنر است. تنها بـه حركت در آوردن ماشين آلات كافـی نيست بلكه در هر لحظه تغييرات در نرم افزار و سخت افزار را بايد به محصولی تبديل كرد كه ذاتاً، به طور دائم درحال تغيير است زيرا پيوند الياف و چيدمان آنها در شرايط مختلف قابل تعريف و تغيير است. صنعت ساخت كاغذ اسكناس به مراتب پيچيده تر از كاغذ چاپ و تحرير و بقيه محصولات مشابه می باشد زيرا در درجه اول مسئله امنيت ملی كشور مطرح است و در درجه دوم حفظ استانداردهای بسياری كه برای اين كاغذ تعريف شده ملاك می باشد چنانچه در مرز استانداردها حركت نمائيم با غرور خواهيم گفت كه ما سازنـده محصـول استراتژيكی هستيم كه افتخـار ملی را برای تكـاب بـه همـراه دارد. خدا را شكر می كنيم كه اين فرصت را نصيبمان كرده است.نه توليد اوراق بهادار مhttp://www.cbi.ir/upload/images/takab/pro.jpgی باشد.