کاغذ و مقوا

پویان کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

خرید مقوا

خرید کاغذ

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

کاغذ گلاسه

کارتن
فروش کاغذ و مقوا -کغذ و مقوا
.....

کغذ و مقوا

پژوهشگران دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان موفق شدند باانرژی کم ژل نانوالیاف پوست کنف رابرای تولید کاغذ کرافت تولید کنند.که درصورت به کارگیری این طرح در صنایع کاغذ سازی کشور از واردات انواع کاغذ مرغوب به ویژه برای مصارف کارتن سازی بی نیاز میشود .به گزرش عیار انلاین به نقل از مهر این طرح با عنوان تولید وبه کارگیری نانو الیاف کنف برای بهبود ویزگی های کاغذ کرافت قهوهای ازکنف درایران انجام وسایر مراحل ان در مرکز خمیر وکاغذ سوئد اجرا شد.تحقیقات نشان میدهد که کاغذهای ترکیبی یا اندود شده با نانو الیاف حاصل ازفیبر کرافت قهوه ای پوست کنف ویژگی های فیزیکی و مکانیکی بهتری نسبت به کاغذ ترکیبی اندود شده با نانو الیلاف حاصل از خمیر کرافت سوزنی برگان تجاری داشتند.درصورت به کارگیری این طرح در صنایع کاغذ سازی کشور از واردات انواع کاغذ مرغوب به ویژه برای مصارف کارتن سازی بی نیاز می شود .همچنین قابلیت استفاده از منابع خمیر کاغذ با مرغوبیت کم مثل کاغذ های بازیافتی برای تولید کاغذ و مقوا از طریق تقویت با نانو الیاف سلولوزی برای صنایع مرتبط فراهم می شود.