کاغذ و مقوا

پویان کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

خرید مقوا

خرید کاغذ

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

کاغذ گلاسه

کارتن
فروش کاغذ و مقوا -معماری ساختمان با استفده از کاغذ و مقوا
.....

معماری ساختمان با استفده از کاغذ و مقوا

شیگروبن معمارمعروف ژاپنی با استفاده ازتکنیکهای خاص خود بناهای ازجنس پایه کاغذطراحی وبه مرحله اجرا دراورده است.بن درکارنامه کاری خود خانه ها وموسسات کلیسا هاوموزه ها ی زیادی را به کمک تکنیک مخصوص خود یعنی استفتده از چارچوب بر پایه کاغذ ساخته است وی ازمواد اولیه کاغذ برای ساخت     سازه های مقوایی بسیار مستحکم برای ساخت وساز استفاده میکند.وی در سالهای گذشته به مناطق جنگ زده زیادی سفر کرده وخانه های مقوایی زیادی را برای افراد    بی خانمان بنا کرده است که ساخت انها چند ساعت بیشتر زمان نمی برد.علاوه بر خانه های موقت ساختمان های بزرگ زیادی درکارنامه وی وجود دارد.اولین پروژه      خانه کاغذی بن درسال 1995درژاپن ساخته شد که مواد اولیه ان تماما از جنس کاغذ بود ازانجا که کاغذ به عنوان مواد اولیه ومصالح استاندارد دران زمان نمیشد وی 

برای ساخت این خانه به مجوزهای زیادی احتیاج داشت 10ستون مقوایی محکم درنمای خارجی بارعمودی ساختمان راتحمل میکند و8ستون کاغذی دیگر در داخل نیروی جانبی را کنترل میکند .بعد از زلزله سیچان در سال 2008 بن وارد کار شد ویک دبستان موقت را درمنطقه بنا کرد ستون های مقوایی محکم پنل های پلی کربنات را در سقف نگه می داشتند که امکان ورود نور به داخل را فراهم میکرد.در طول 40 روز ساخت 3ساختمان مدرسه به پایان رسید.