کاغذ و مقوا

پویان کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

خرید مقوا

خرید کاغذ

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

کاغذ گلاسه

کارتن
فروش کاغذ و مقوا -توانایی ذخیره انرژی الکترونیکی در کاغذ
.....

توانایی ذخیره انرژی الکترونیکی در کاغذ

پژوهشگران ازمایشگاه الکترونیک تالی دردانشگاه لینکویینگ سوئد توانسته اندبه کاغذی دست پیدا کنند که توانایی ذخیره انرژی الکترونیکی رادرخوددارد.این ماده      ا زناتوسلولزها ویک پلیمررسانا ساخته شده است.یک صفحه گردبه قطر15سانت وضخامتی درحدچنددهم میلی مترمیتواند به اندازه یک فاراد بارالکتریکی درخود ذخیره کند.این مقداردرواقع هم اندازه بامقدارظرفیت سوپرخازن هایی است که امروزه دربازاروجود داردماده ساخته شده میتواند دفعات بسیاری شارژشده ومورد     استفاده قرارگیرند.ماده سلولوزی پلیمری تازه ساخته شده توانسته است در میزان انتقال همزمان یونها والکترونها یک رکوردجهانی جدیدرابه ثبت برساند.برخلاف باتریهاوخازن های موجوداین کاغذ توان از مواد ساده ای ساخته شده وسبک است ودارای موادشیمیایی خطرناک یا فلزات سنگین نیست وضد اب هم می باشد