کاغذ و مقوا

پویان کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

خرید مقوا

خرید کاغذ

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

کاغذ گلاسه

کارتن
فروش کاغذ و مقوا -واژه Paper ریشه در نام گیاهی از گونه نی ها پاپیروس Papyrus دارد.
.....

واژه Paper ریشه در نام گیاهی از گونه نی ها پاپیروس Papyrus دارد.

واژه Paper ریشه در نام گیاهی از گونه نی ها پاپیروس Papyrus دارد.
مصری های باستان نخستین نوع کاغذ را با روی هم قرار دادن و فشردن لایه های نازک ساقه این گیاه به یکدیکر تهیه مکردند و روی آنها می نوشتند .اما در آن زمان از لیفی کردن گیاه که از مشخصات اصلی صنعت کاغذ سازی است خبر نبود.
نخستین کاغذ سازی واقعی در حدود سال 100 میلادی در چین و با استفاده از سوسپانسیونی از الیاف خیز ران با توت عملی شد بعدها چینی ها در این صنعت مهارت زیادی یافتند و نمونه های زیبا و متعددی از تصاویر چین باستانی روی همین کاغذ تا کنون باقی مانده است.